onsdag 20. juni 2007

Mot verdens begynnelse

Hva skjedde egentlig den gangen universet ble til i Big Bang? Og hvorfor virker verden som den gjør? Fysikerne ved CERN – verdens største partikkelfysikklaboratorium – skal snart smelle av et slags Small Bang, for å finne ut hva som kan ha hendt da det hele startet.

Les artikkelen i forskning.no

Det kan være liv på Mars

For få år siden ble Mars beskrevet som en kald, død ørken. Men dette synet er blitt snudd opp ned etter at sondene Mars Global Surveyor i 1997 og Mars Odyssey i 2001 sendte bilder som indikerer at det en gang har vært vann på Mars, og at det fortsatt er is skjult under overflaten. Mye tyder på at det finnes vulkaner som kan være hjemsted for liv.

Se Illustrert Vitenskap

Et kosmisk ansvar

I en kronikk skriver Jostein Gaarder:

Vi har ikke lov til å gi fra oss en jordklode som er mindre verd enn den vi har fått leve på selv. Det er ikke bare et globalt ansvar å bevare livsmiljøet. Det er et kosmisk ansvar.

Hjerne, sjel og flaggermus

I vår kultur er det vanlig å skille mellom bevissthet (eller sjel) og legeme, men dette skillet utfordres av moderne nevrovitenskap.
Dette får forskere til å diskutere om vi vet hva det vil si å være en flaggermus - og om kristne mennesker har sjel.
Nevrobiologien skrider framover med stormskritt. Men hvordan skal nevrobiologiens resultater tolkes, og hva vil vitenskapen ha å si for vårt syn på oss selv - og på religion?
Les mer i forskning.no