tirsdag 20. november 2007

Cymatics, shamanenes vitenskap

Lenge trodde jeg shamaner var en gjeng overtroiske fjols som stort sett røkte pipe og sang sanger i håp om å tilkalle regngudene. Med tid og stunder har dette bildet endret seg. Jeg har nå innsett at shamanisme handler om å forstå vår bevissthet og hvordan denne innsikten kan brukes. I shamanisme finnes det ingen forskjell mellom vår indre mentale verden og den fysiske som vi sanser "utenfor" oss selv. Ved å endre bevissthets tilstand gjennom bruk av ulike teknikker som sang, dans, psykoaktive planter og trommer, er shamanen i stand til å bevege seg utenfor kroppens fysiske begrensning. Da er de i stand til å få tilgang på innformasjon som ligger utenfor vårt normale sansingsfelt, eller rett og slett få det til å begynne regne. :)

Noe jeg synes er fascinerende er at shamanisme som definitivt er mennskehetens eldste religions form, nå så snått begynt å komme på "moten" igjen. Dette har nok sammenheng med hva kvantefysikk forteller oss om verden. Resultateter fra hundrevis av kvantefysiske eksperimenter sier at det ikke finnes en forskjell mellom den som observerer og det som observeres. Det betyr i praksis at vår bevissthet er uløselig knyttet til verden rundt oss som kron og mynt. Dette har shamaner visst i titusenvis av år!

Denne helgen var jeg på alternativ messen for å promotere boken og da var jeg så heldig å komme i snakk med en vaskeekte shaman. Han viste meg et triks som rett og slett er magisk!
Han viste meg fenomenet cymatics!

Fenomenet ble første gang observert i 1680, men fikk navnet cymatics av den sveitsiske forskeren Hans Jenny i 1967. Ved å plassere litt sand på en jernplate, og utsette den for vibrasjoner i form av lyd, skapes de mest fantastiske geometriske formene ut av ingenting. Hvert enkelt sandkorn hopper tilsynelatende hulter til bulter men det blir fort tydelig at de følger et mønster. Ved å forandre tonen, endres mønsteret. Cymatics viser oss med en nærmest eksplosiv kraft at naturen består av bølger og dermed er matematisk. Alt kan forklares ut i fra ulike svingningsfrekvenser, ikke ulikt hva man forsøker å oppnå med strengteorien. Ettersom lyd og toner har så kraftfull påvirkning på materie, er det ikke vanskelig å innse at det også må gjelde for vår hjerne og dermed vår bevissthet. Dette har shamanene innsett og derfor er musikk en så sentral del av de redskapene en shaman benytter seg av.

Selv om shamanisme bygger på et erfaringsgrunnlag som strekker seg tusenvis av år tilbake, er jeg overbevist om at shamanisme vil kunne dra stor nytte av å få en litt mer vitenskaplig tilnærming til sitt arbeid. Samtidig bør vitenskaps felt som psykologi og nevrovitenskap se nærmere på hva shamanisme forteller oss om bevissthet og hvordan virkeligheten er bygget opp.

Ugh!

søndag 11. november 2007

The resonance Project; check it out!

Har nettopp sett ferdig et 7 timers Dvd foredrag av Nassim Haramein. Matematikk har aldri vært min sterkeste side, men jeg forstår såpass av Harameins arbeid at det er utrolig spennende!!!
Det kan se ut som om han er på vei til å løse kanskje det 20 århundres største gåte, hvorfor ikke gravitasjon lar seg forene med de tre andre naturkreftene. Dersom han klarer det, vil han sannsynligvis gå inn i historien som vår tids Einstein. 

Haramein sier at vi bør slutte å lete etter det mest fundamentale partikkelen, og heller forsøke å finne det fundamentale mønsteret som alt i naturen styres etter.  
Harameins arbeid baserer seg på geometri, nærmere bestemt en cubeoctahedron. En geometrisk figur som  har et vector equilibrium. Dvs at alle kreftene som virker på figuren balanseres mot hverandre perfekt. Ut i fra dette geometriske prinsippet, mener Harmein at han kan forklare hvordan galakser, stjerner, orkaner og atomer fungerer. 

Haramein suplerer Einsteins relativitetsteori med at tyngdekraften bøyer ikke bare rom-tiden, den skaper også spinn, noe som alt i universet har, men som ingen opp til nå har kunnet forklare (sjekk det selv, hva er det som gjør at jorden spinner?). Alt dette baserer seg altså på en geometrisk figur kalt cubeoctahedron. 
Noe annet som Haramein trekker frem, er at han finner dette matematiske mønstre og sammenligningen med gud i en rekke eldgamle tekster etter Egyptere, jødene,  Mayane, Inkaene, kinesere, Japant etc. Jeg syned det er interessant Ganske at disse eldgamle sivilisasjonene skulle være så opptatt av et matematisk prinsipp som først i våre dager, muligens vil skape en revolusjon i måten vi vil tenke på fysikk i årene som kommer. 

Noe jeg finner spennende med Harameins matematiske tilnærming er at det forklarer matematisk noen av de prinsippene som jeg nevner i boken om feedback looper som binder sammen ulike nivåer av et system. Særlig med tanke på forholdet mellom neuroner og bevissthet, men også i forhold til oss som individer og vårt forhold til universet. 

Haramein sier altså at det finnes en klar matematisk link mellom noe som er uendelig og noe som er endelig. Det betyr at noe som er endelig (oss) kan inneholde noe uendelig (sjekk ut en Koch kurve som er inne i en sirkel).

Uansett om Haramein klarer kunstykket med å integrere tyndekraft med de andre naturkreftene jeg anbefale ham på det sterkeste. Det er uansett utrolig mye spennende i det han forteller. Hans forteller evne og kunnskap om universet og strukturen som bygger opp vår virkelighet, er rett og slett helt utrolig. Check it out! :-D