tirsdag 25. november 2008

Synkronisering

Alle har opplevd det en eller annen gang. Man tenker på noen som man ikke har sett på en stund og så plutselig dukker de opp. Eller at man plukker opp røret og den andre personen er på linjen før man i det hele tatt har ringt. Er det bare snakk om selektiv oppfattelse av at ting har en meningsfull sammenheng utover det normale slik skeptikere hevder eller kan det ligge noe mer i det?

Den sveitsiske psykiatrikeren Carl Gustav Jung mente at den vanlige oppfattelsen av hvordan hendelser hang sammen ikke alltid var i stand til å forklare enkelte av livets tilfeldigheter. Der hvor man ikke kan påvise en direkte årsaks sammenheng mellom to hendelser men hvor det allikevel finnes en meningsfull forbindelse, mente Jung at det fantes et helt annerledes prinsipp som opererte som han kalte synkronitet. Et prinsipp som gav indikasjon på at det finnes en underliggende orden i universet. Jung hadde en rekke slike eksempler men det mest kjente skjedde da han så til en pasient som fortalte om drømmene sine hvor hun hadde drømt om en gylden Skarabé. Mens hun fortalte dette hørte plutselig Jung en lyd mot vinduet og gikk bort og åpnet det. Han fanget et insekt i luften og det viste seg å være den nordlige versjonen av den gyllne skarabé som pasienten drømte om. I henhold til de gamle egypterne representerer Skarabeen gjenfødelse. Jung tolket dette som en synkronisert hendelse hvor meningen med både drømmen og insektet i rommet indikerte at kvinnen måtte gjenfødes fra sin over rasjonelle væremåte. For Jung representerte denne type hendelser et bevis på at det finnes en underliggende mening i det som skjer rundt oss som forbinder vår subjektive mentale verden med den objektive. Den ytre verden krystalliseres og bekrefter den indre mentale prosessen.
Forfatteren Deepak Chokra forteller at livet hans inneholder så mye synkronitet at hver gang han tar et fly så forventer han at passasjeren ved siden av vil vise seg å være overraskende viktig for ham. Enten i form av å komme med et nytt perspektiv som gjør at han kan løse et problem eller et manglende ledd for å kunne gjennomføre noe.

Nært beslektet med synkronisering er den gode gamle magefølelsen som vi kaller intuisjon. Den indre stille visshet. Intuisjon er en måte vi kan oppnå innsikt og kunnskap på en urasjonell måte. Når vi får den er det ofte ingen årsaksvirkning sammenheng i hvordan vi oppnår innsikt. Vi vet noe, men vi vet ikke hvordan vi vet det. Et betimelig spørsmål er hvor denne kunnskapen kommer fra? Rent personlig oppleves det som vi på en måte snakker med oss selv men det føles samtidig som om stemmen både eksisterer i en og utenfor en på samme tid. I bestselgeren Himmelske samtaler av den amerikanske forfatteren Neil Donald Walsh er denne dialogen omtalt som en samtale mellom Walsh og gud. Ettersom vi er en del av universet kan man si at samtalen er en slags mekanisme for helheten å snakke til enkeltdelene.

På overflaten kan synkronisering og intuisjon virke som noe av det samme ved at begge fenomenene inneholder innformasjon som gir mening. Forskjellen ligger i at intuisjon kommer fra det indre mens synkronisering er knyttet til eksterne hendelser. På tross av denne kosmetiske forskjellen er fenomenene så nært knyttet til hverandre at noen utvikler intuisjonen ved å bruke synkronisering som et verktøy. Hver gang de får en indre trang eller melding så følger de den og ser hva som skjer. Hvis noe meningsfylt kommer ut av det blir det en bekreftelse på at de er på rett kurs og at man kan stole på budskapet som kommer fra den indre stemmen. Dersom man skal utvikle sin intuisjon og oppnå synkronitet må man kultivere en holdning og tankegang som går på at man er åpen, mottakelig og ikke dømmende. Man må i tillegg bestemme seg for at man følger de indre rådene man får. Klarer man det vil man kunne komme inn i en tilstand som best kan beskrives som å være i ”flow”. Ikke ulik en slik tilstand som topputøvere innen ulike disipliner oppnår når de gjør det de er best til. En slik tilstand kjennetegnes av at man føler at universet virker med en fordi man er synkronisert. Det som gjør det vanskelig å komme inn i flow er at vårt rasjonelle sinn som vi har fremdyrket de siste århundrene ikke stoler på budskapet den indre stemmen kommer med. Det kan også være vanskelig å lære seg til å høre hva stemmen virkelig sier men med litt trening vil man etter hvert finne den. Det vil være en slags indre stille visshet. En kilde av kunnskap som er forbausende stor og klok.
Det å trene opp en slik dialog og lære seg å bli mer intuitiv er derfor essensielt dersom man skal oppfylle sine drømmer. Det fører til at man opplever at man er synkronisert og til slutt begynner å se at vi lever i en verden som forbundet på flere plan utover det vi kan forstå.

lørdag 8. november 2008

Fremtidens teknologi

Fascinerende klipp som viser fysikerne Bob Lazar snakke om hvordan man kan bruke gravitasjonsbølger som fremdrifts middel.
For meg virker han meget overbevisende og det er ingenting av det han sier som går i mot vår gjeldende forståelse av hvordan gravitasjon og rom-tid kontiuumet henger sammen.

http://www.youtube.com/watch?v=u9zoKGaf3AU&feature=email